Inžinierska činnosť a dozorovanie stavieb

Naša špecializácia

Inžinierska činnosť a dozorovanie stavieb

Inžinierska činnosť zahŕňa rozsah prác a činností, ktoré súvisia s prípravou, uskutočňovaním a ukončením stavby. Naša spoločnosť poskytuje v rámci inžinierskej činnosti služby, ktoré vás odbremenia od zdĺhavého procesu konania so štátnymi, samosprávnymi a inými dotknutými orgánmi. Zabezpečíme potrebné vstupné podklady, odborné posudky, stanoviská a prieskumy. Budeme vás zastupovať pri územnom, stavebnom aj kolaudačnom konaní. Pripravíme tiež všetko potrebné pre výber dodávateľa stavby.

Zabezpečíme všetky úkony

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečíme súhlasné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a inštitúcií. S úradmi priebežne komunikujeme, vďaka čomu včas odhalíme potrebu úprav či odstránenia nedostatkov. V celom procese tak nedochádza k zbytočným prieťahom a odďaľovaniu začiatku realizácie stavby.

Zabezpečíme pre vás:

  • územnoplánovacie informácie pre daný pozemok,
  • územné rozhodnutie,
  • zmenu typu pozemku na stavebný,
  • predbežné a záväzné stanovisko obce,
  • zakreslenie inžinierskych sietí a potrebné zmluvy pre ich pripojenie,
  • vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov,
  • stavebné povolenie,
  • kolaudáciu stavby.

Dozorovanie stavieb

Postaráme sa o odborný dohľad nad dodržaním podmienok stavebného povolenia. Dohliadneme na to, aby boli všetky práce vykonané v súlade so schváleným projektom stavby a jeho jednotlivými časťami.

Stavebný dozor

Úlohou stavebného dozoru je vykonávať dohľad nad stavbou. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania jednotlivých fáz realizácie projektu. Dohliada na odbornosť prevedenia prác, použitie vhodných materiálov aj na zabezpečenie ochrany a zdravia pri práci. V rámci svojich činností sleduje stavebný dozor aj stavebný denník a minimalizuje množstvo nedorobkov alebo vád. Je tiež spoluzodpovedný za to, že všetky úkony sú vykonávané v súlade s platnou legislatívnou Slovenskej republiky a v súlade s vydaným územným a inými rozhodnutiami.

Kontaktujte nás

Záruka kvality

Certifikáty

Zaujímavé čítanie

Najnovšie články

X

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním.
Viacej o používaní súborov cookies.