Blog

Čo je potrebné vybaviť pre prípojku vody, plynu a elektriny?

Súčasťou mnohých povinností, s ktorými sa stretnete pri stavbe domu, je jeho napojenie na inžinierske siete. Celý proces bude závisieť od typu prípojky. Prečítajte si niečo o každej z nich.
Čo je potrebné vybaviť pre prípojku vody, plynu a elektriny?

Súčasťou mnohých povinností, s ktorými sa stretnete pri stavbe domu, je jeho napojenie na inžinierske siete. Celý proces bude závisieť od typu prípojky. Prečítajte si niečo o každej z nich.

Dostupnosť na pozemku

Dostupnosť inžinierskych sietí si overte ešte pred kúpou pozemku. Overte si tiež, či je možné napojenie nového odberného miesta. Mohlo by sa totiž stať, že prípojky nebudú dostupné alebo by bola ich realizácia zbytočne finančne náročná.

Vypracovanie návrhu prípojok môže urobiť architekt, ktorý vyhotoví váš projekt. Nezabudnite ho preto o to požiadať.

Prípojka elektriny

Vybavenie prípojky elektriny začína žiadosťou o pripojenie k distribučnej sústave. Pred jej podaním by ste mali mať predbežný prehľad o tom, aké spotrebiče budete používať. Od toho bude závisieť množstvo odoberanej energie. Vyjadrenie by ste mali dostať do 30 dní od podania žiadosti. Bude obsahovať podmienky pre pripojenie a návrh Zmluvy o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.

Podpísanú zmluvu doručte do 75 dní od podpisu na adresu spoločnosti. Zároveň by ste mali zaplatiť do 14 dní od podpisu poplatok za pripojenie.

Prípojka vody a kanalizácie

Pred podaním žiadosti o pripojenie sa informujte u správcu siete o tom, aké dokumenty budete musieť dodať. Okrem toho budete musieť vyplniť žiadosť o pripojenie na verejný vodovod a kanalizáciu. Súčasťou príloh je zvyčajne tiež projektová dokumentácia, stavebné povolenie a výpis z listu vlastníctva. Po podpise zmluvy sa stávate vlastníkom prípojky. Vašou povinnosťou bude aj starostlivosť o prípojku.

Odpadová voda musí byť z pozemku odvádzaná podľa platných noriem. Ak je možnosť pripojenia na kanalizáciu, je podajte žiadosť o pripojenie. Ak sa v obci kanalizácia nenachádza, budete musieť zvoliť riešenie žumpou, septikom alebo malou čistiarňou odpadových vôd.

Prípojka plynu

Aj na pripojenie plynu je potrebné podať žiadosť. Spolu so žiadosťou zašlite kópiu listu vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy. Na jej základe vám bude vystavená faktúra, ktorú budete musieť uhradiť. Po úhrade vám bude do 30 dní zaslaná zmluva o pripojení. Následne bude potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu na pripojovací plynovod. Ten bude obsahovať umiestnenie hlavného uzáveru plynu a vnútorné rozvody plynu až po spotrebiče.

Ako dlho to bude trvať?

Každá z distribučných spoločností má stanovené lehoty, do ktorých vám bude doručené vyjadrenie. Celý proces urýchlite prípravou požadovaných dokumentov. Niektoré spoločnosti umožňujú priplatiť si za zrýchlené vybavenie. Proces urýchlite aj včasným zaplatením poplatkov a urýchleným doručením podpísaných dokumentov.

Zaujímavé čítanie

Najnovšie články

X

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním.
Viacej o používaní súborov cookies.