Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Naša špecializácia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ponúkame zabezpečenie požiarnej ochrany pre právnické a fyzické osoby vrátene komplexného servisu pre plnenie povinností daných príslušnými legislatívnymi predpismi.

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

BOZP znamená pre každého zamestnávateľa nutnosť dodržiavať viacero povinností daných zákonom na ochranu života a zdravia zamestnancov. BOZP tak znamená viac ako prevenciu proti úrazom. Patria do nej aj iné aspekty spojené so zabezpečením fyzickej či psychickej pohody zamestnancov.

Spoľahnite sa na nás

Ponúkame vám vypracovanie dokumentácie BOZP. Okrem toho zabezpečíme:

  • pravidelné vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnosti na pracovisku,
  • vytvorenie kategorizácie vykonávaných prác na pracovisku,
  • vypracovanie analýzy rizík,
  • zabezpečenie pravidelných lekárskych prehliadok pre zamestnancov,
  • prvotné a pravidelné oboznamovanie zamestnancov o problematike a dodržiavaní postupov pri BOZP,
  • evidenciu pracovných úrazov vzniknutých na pracovisku,
  • zabezpečenie osobných ochranných pracovných pomôcok.
Kontaktujte nás

Záruka kvality

Certifikáty

Zaujímavé čítanie

Najnovšie články

X

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním.
Viacej o používaní súborov cookies.