Blog

Aká je úloha stavebného dozoru?

Ak sa chystáte na stavbu domu či iného typu budovy, iste ste sa už stretli s pojmom stavebný dozor. V nasledujúcom článku vám vysvetlíme, čo presne je jeho úlohou a prečo je pre bezproblémový priebeh stavby dôležitý.
Aká je úloha stavebného dozoru?

Ak sa chystáte na stavbu domu či iného typu budovy, iste ste sa už stretli s pojmom stavebný dozor. V nasledujúcom článku vám vysvetlíme, čo presne je jeho úlohou a prečo je pre bezproblémový priebeh stavby dôležitý.

Stavebný dozor

Stavebný dozor dohliada na korektné prevedenie všetkých prác spojených s realizáciou stavby a ich kvalitu. Dozerá na dodržiavanie správnych postupov a sleduje vedenie stavebného denníka, aby bol informovaný o všetkých činnostiach, ktoré boli vykonané. Stará sa tiež o bezpečnosť pracovníkov a ochranu ich zdravia. Navyše je zodpovedný za súlad so schváleným projektom stavby, dodržanie všetkých podmienok stavebného aj územného povolenia a všetkých súvisiacich zákonov. Ak zistí pri výkone kontroly prítomnosť nedostatkov alebo nedorobkov, zabezpečí ich odstránenie. Ak chyby nie je možné odstrániť, oznámi túto skutočnosť stavebnému úradu.

Stavebný dozor tiež kontroluje, či je zabezpečená inštalácia a prevádzka technického zariadenia stavby. Dozerá aj na spôsob uloženia stavebných zariadení, stavebných hmôt a výrobkov. Kontroluje vhodnosť použitia stavebných materiálov a používané technologické postupy.

Kto môže vykonávať stavebný dozor

Úlohu stavebného dozoru môže vykonávať iba osoba zapísaná v registri stavebného dozoru, ktorý je vedený Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Zároveň je potrebné, aby stavebný dozor spĺňal všetky zákonom dané podmienky zloženia skúšok a preukázania skúseností v stavebnej oblasti. Pri svojej činnosti používa na osvedčenie písomností okrúhlu pečiatku a svoj podpis. Na pečiatke sa zároveň nachádza registračné číslo, ktoré má pridelené v registri. Ak sa chcete presvedčiť o kvalite poskytovaných služieb, môžete požiadať stavebný úrad o poskytnutie zoznamu stavieb, na ktorých konkrétna osoba vykonávala dohľad.

Prečo je potrebný stavebný dozor

Úlohou stavebného dozoru je zabezpečiť, aby bolo dielo vyhotovené v požadovanej kvalite a v súlade so všetkými súvisiacimi predpismi. Vďaka tomu je zabezpečená tiež hospodárnosť celého procesu realizácie. Včasné odhalenie prípadných chýb predchádza zbytočným zdržaniam a oddialeniu termínu dokončenia stavby.

Mnohé stavebné firmy ponúkajú svoj vlastný stavebný dozor. Pre nestranné posúdenie každého kroku realizácie je však vhodnejšie zabezpečiť si nezávislý dozor. Niekomu sa môže zdať táto investícia zbytočná, v konečnom dôsledku však môže ušetriť nemalé náklady.

Zaujímavé čítanie

Najnovšie články

X

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním.
Viacej o používaní súborov cookies.