Blog

Čo je potrebné vybaviť pred stavbou domu?

Stavba domu začína množstvom papierov. Aj keď už možno snívate o tom, ako si váš budúci domov zariadite, pred tým, ako sa začnú kopať základy, budete musieť vybaviť viacero náležitostí. Poradíme vám, ktoré to sú.
Čo je potrebné vybaviť pred stavbou domu?

Stavba domu začína množstvom papierov. Aj keď už možno snívate o tom, ako si váš budúci domov zariadite, pred tým, ako sa začnú kopať základy, budete musieť vybaviť viacero náležitostí. Poradíme vám, ktoré to sú.

Čo vás čaká pri kúpe pozemku

Už pri kúpe pozemku sa budete musieť začať orientovať v nových pojmoch a dokumentoch. Pred tým, ako podpíšete kúpnu zmluvu, informujte sa, či sú na pozemku, o ktorý máte záujem, vysporiadané vlastnícke vzťahy. Zistite si tiež, či sú známi všetci jeho vlastníci, či na ňom neprebieha dedičské konanie alebo na ňom nie sú vecné bremená.

Dôležité je zistiť, či je pozemok určený na stavbu domov, či sú privedené inžinierske siete, prípadne, kde sa nachádzajú najbližšie prípojky. Často sa zabúda na prístupovú cestu. Aj tu si zistite, kto je jej vlastníkom a aké sú podmienky pre jej využívanie. Problém môže nastať, ak výstavbu na pozemku obmedzia ochranné pásma budov, plynovodu, vodného zdroja a podobne. Ak je všetko v poriadku, môžete konečne podpísať kúpnu zmluvu. S kúpou získate list vlastníctva k pozemku.

Projekt domu

Skôr ako začnete s vybavovaním ďalších povolení, budete potrebovať projekt domu. Bez neho nie je možné požiadať o stavebné povolenie. Projekt domu musí obsahovať projekt architektúry, zdravotechniky, statiky, elektroinštalácie a kúrenia. Mal by byť vypracovaný v niekoľkých paré pre vybavenie stavebného povolenia aj realizáciu stavby.

Vybavenie stavebného povolenia

Na vybavenie stavebného povolenia budete okrem projektu domu potrebovať aj ďalšie dokumenty. Zaistite si vyjadrenie všetkých dotknutých stavieb, súhlas vodární, energetických spoločností a plynární. Ak sa dom bude nachádzať napríklad v blízkosti chránenej pamiatky, je potrebné vyjadrenie pamiatkového úradu. Obstaranie potrebných dokumentov je časovo náročné. Budete na to potrebovať minimálne 30 dní v závislosti od konkrétnych podmienok. Začnite preto v dostatočnom predstihu, aby nakoniec čakanie na jednotlivé povolenia nezdržalo začiatok výstavby o celé mesiace. Podrobnejšie o tejto téme píšeme v článku Ako vybaviť stavebné povolenie.

Celý proces vybavenia je pomerne zložitý. Ak si chcete ušetriť čas a kopec nervov pri vybavovaní, najjednoduchšie je obrátiť sa na odborníkov, ktorí poskytujú služby inžinieringu.

Lehota pre stavebný úrad

Keď už máte pripravené všetky dokumenty a podáte žiadosť o vydanie stavebného povolenia, budete musieť znovu čakať. Stavebný úrad má na svoje vyjadrenie stanovenú lehotu 30 dní od začatia konania. V komplikovaných prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť na 60 dní. V praxi, žiaľ, dochádza často k zbytočným zdržaniam kvôli nedodaniu kompletnej dokumentácie. Pred tým, ako podáte žiadosť o vydanie stavebného povolenia, si preto dôkladne skontrolujte, či máte všetko pripravené.

Ak budú splnené všetky podmienky, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Voči vydaniu povolenia môžu dotknutí účastníci stavebného konania podať odvolanie. Odvolacia lehota trvá 15 dní. Ak tak neurobia, môžete konečne začať so stavbou domu.

Zaujímavé čítanie

Najnovšie články

X

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním.
Viacej o používaní súborov cookies.